Strejk på färjor i skärgårdstrafik

Färjorna i Stockholms och Göteborgs skärgårdar körs med glesare tidtabeller under Sjöbefälsföreningens strejk, sedan förhandlingarna om ett nytt avtal misslyckats.