Radio: Är vi redo för katastrofen?

Katastrofen är nära. Men hur beredd är han?

Uppdaterad: 9 november, 2016 13:15

Hur förberedd kan man egentligen vara på en katastrof? Västfronten har pratat med Erik Cederborg som är ställföreträdande räddningschef på räddningstjänsten i Göteborg.
– Man kan inte skydda sig från allt.

Erik Cederborg beskriver dåden i Paris som värsta tänkbara scenario för alla som på något sätt är involverade i räddningstjänsten.
– När man under tjänst hamnar i ett skarpt läge, så agerar man ofta innan man ens förstår vad som har hänt. Tänk då att när man precis börjar inse hur allvarlig situationen är, så smäller det någon annanstans. Det är ett otroligt pressat läge.
Sveriges krishantering är i en förändringsfas. Just nu planeras en stor övning hösten 2016, där förmågan att hantera just katastrofsituationer ska prövas och tränas. Erik Cederborg anser att räddningstjänsten är väl förberedda för krissituationer – så förberedd man nu kan vara.
– Sverige har tack och lov väldigt lite erfarenhet av katastrofer i stil med Parisdådet. Därför försöker vi att lära oss av andra länders erfarenhet. Man är ju alltid klokast i efterhand. Jag anser att Sverige är väl rustade för katastrofer, samtidigt som jag inte vill nöja mig där. Man måste hela tiden vara beredd på att bli bättre och aldrig slappa till sig.

Just nu pågår en utredning gällande branden i Västmanland 2014.
– Vi håller på och undersöker vad vi skulle kunna ha gjort annorlunda. Det är viktigt att man lär sig av varje enskild händelse.
När det gäller terrordåd är det enligt Erik Cederborg i stort sett omöjligt att förbereda sig från räddningstjänstens sida.
– Det säkraste för alla är ju i stort sett att bara sitta hemma och inte gå ut på gatorna, inte befinna sig i offentliga miljöer och inte åka kollektivtrafik. Men ett sådant samhälle vill vi inte leva i. Vi måste på något sett tro att på det goda i samhället och inte ge vika. Sen förstår jag folks oro och den ska absolut tas på allvar, säger Erik Cederborg.

Så förbereder du dig för kris

Man kan inte förutspå katastrofer. Men man kan åtminstone försöka ha lite framförhållning och förbereda en så kallad krislåda. Göteborgs stad har gått ut med en kampanj som uppmanar privatpersoner att förbereda sig så att man är självförsörjande i tre dygn. Vid katastrofer läggs alla samhällets resurser på sjukhus och kommunikationscentraler så att man kan informera människor om läget.

En bra krislåda bör innehålla:
Vattendunkar
Mat som klarar rumstemperatur
Campingkök med bränsle/en grill
Alternativ värmekälla
Ficklampa med extra batterier
Stearinljus, värmeljus och tändstickor/tändare
Extra kläder och filtar
Radio som går att använda med ett vanligt batteri
Telefonlista på papper med viktiga nummer
Husapotek för att hantera lindrigare skador
Hygienartiklar
Kontanter

Kommentarer inaktiverade.