Påven kritiseras för klimatutspel

Påven håller med.TT

Uppdaterad: 10 mars, 2016 12:44

När påven nyligen gav sig in i klimatpolitiken var det många som applåderade. Men nu får den helige fadern kritik av forskare som anser att han blundar för problemet med överbefolkningen på jorden.

Forskarna, som letts av den amerikanske biologen Paul Ehrlich, uttrycker kritiken i en kommenterande artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Påve Franciskus gjorde sitt utspel i juni i år. Han släppte då en encyklika, rundskrivelse, där han uppmanade världens länder att hejda den pågående klimatuppvärmningen. Han tryckte på att människans girighet är en huvudorsak till problemen, och ansåg att världen måste acceptera lägre ekonomisk tillväxt för att rädda klimatet.

”Snävt perspektiv”
Starka ord, säger Ehrlich och hans kollegor, men tillägger att perspektivet är alltför snävt. Det spelar mindre roll vilken ekonomisk politik som förs, om den inte kombineras med åtgärder mot befolkningsökningen, hävdar forskarna.
Även om tillväxten sjunker finns det biologiska och fysiska gränser för hur många människor jorden kan härbärgera utan att resurserna sinar och naturen och den biologiska mångfalden utarmas.
Forskarna är särskilt kritiska till att påven i encyklikan påstår att fortsatt befolkningstillväxt är ”helt förenlig” med ett hållbart nyttjande av miljön. Enligt Franciskus är det inte befolkningsökningen, utan överdriven konsumtion, som är boven i dramat.

Kvinnors rättigheter
Detta är detsamma som att ignorera problemet helt och hållet, skriver forskarna. Det innebär att man fokuserar på en liten del av orsakssambanden, och glömmer resten.
De påpekar att påven själv sagt att katolska kyrkan är alltför fixerad vid frågor som rör preventivmedel och abort. Han bör följa sina egna ord på den punkten och gå i bräschen för familjeplanering och kvinnors rättigheter. Annars går inte miljö- och klimatproblemen att lösa. Påven Franciskus har engagerat sig starkt i klimatfrågan inför klimatmötet i Paris i december. Men hans utspel får kritik av forskare.

Kommentarer inaktiverade.