Robin – varför?

Han var känd som skådespelaren som kunde härma alla. Egentligen var Robin Williams en tyst och tillbakadragen man som kämpade med flera depressioner.
I natt hittades han död. Det här är historien om en komisk gigant.