TV: Flash: Prinsens namn!

Uppdaterad: 18 mars, 2016 15:51

Prinsen ska heta Jerker, står det i ingressen. Detta ska vara ingresstexten. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra.

Men det stämmer inte, står det i brödet. Han ska heta Oscar Karl Olof.

Kommentarer inaktiverade.