Flash: Prinsens namn!

Prinsen ska heta Jerker, står det i ingressen. Detta ska vara ingresstexten. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra. För att den ska bli riktigt riktigt lång har jag använt mig av klipp och klistra.